Návrh výzkumných nástrojů

Dotazník

Evaluační pohovor

Ohniskové rozhovory

Analýza portfolií - produktů

Sebereflexe studentů - prostřednictvím pohovorů